onsdag 10. april 2013

Hva er ledelse?

Hva er egentlig ledelse, og er ledelse det samme som administrasjon? Begrepene brukes ofte om hverandre og vi er ikke bestandig like oppmerksom på hva som skiller de.

Hva kreves av en god leder?

Hva skiller ledelse fra administrasjon?
I de fleste norske bedrifter har man ledere som utøver både ledelse og administrasjon. Utfordringene kommer dersom lederen begynner å utøve mer administrasjon enn ledelse.


Administrasjon handler om å gjøre tingene riktig.
En leder som utøver administrasjon har fokus på systemet og alle de oppgaver som skal utføres. Han er opptatt av at arbeidsoppgavene skal utføres i henhold til lover, regler og instrukser som er knyttet til forretningsområdet. Den administrative lederen fokuserer på verktøy som mål-, resultat- og prosesstyring.

Ukeavisen ledelse: Gjør mer enn bare å administere - LED!


Lederskap handler om å utvikle visjoner for virksomheten som sikrer forankring av strategier og felles forståelse av hva målene er. Lederskap er å føre an og ta initiativ.

Ledelse handler om å gjøre de riktige tingene.
Ledelse handler om sosial innflytelse, effektivitet og måloppnåelse. En leder som utøver lederskap bruker sin autoritet og sitt personlige skjønn til både initiering og koordinering av tiltak og arbeidsoppgaver. Lederen fokuserer på hvordan organisasjonen, virksomhet og medarbeidere, kan utvikle seg. Gjennom dette fokuset identifiseres og besluttes de viktigste strategiene for å oppnå målene.

Lederens personlige erfaringer og egenskaper blir viktig fordi innflytelsen utøves gjennom sosiale relasjoner, verdier og normer. Det viktigste kjennetegnet på personlig lederskap er opplevd legitimitet - lederstatus opplevd av medarbeiderne.

Lederen oppgave som rollemodell er sentral: "Jeg gjør som min leder gjør, ikke hva han sier"Fra ledelse til management? (pdf)

I en forenklet versjon kan man si at ledelse er å formulere og vedta strategier, mens administasjon er å gjennomføre dem. I de fleste tilfeller er det en og samme person som utfører begge delene. Lederen må være oppmerksom på at dette er to ulike roller.

Magma: Lederskap - slik ledere ser det

Ukeavisen ledelse: Hva er god ledelse?

Hva er god ledelse?
Når ledelse skal utøves i praksis; Hva er det som gjør at en leder er en god leder? Blir en leder som utøver god ledelse?

En god leder:
 • er strategisk og tenker langsiktig. Lederen ser bedriftens posisjon i forhold til resten av markedet, har klare visjoner og mål som kommuniseres ut til de ansatte, og tydelige planer på hvordan målene skal oppnås.
 • får ting til å skje. Lederen klarer å omforme planene om til handling. Gjennom endringsprosesser fordeler og følger den gode lederen opp ulike ansvar og oppgaver i organisasjonen. Gjennom prosessenene praktiseres det endring.
 • engasjerer talentene. Lederen vet at for at bedriften skal bli best mulig må han anskaffe de dyktigste medarbeiderne som bedriften trenger - og ikke være redd for å tilsette noen som er dyktigere enn seg selv. Den gode lederen ser også de eksisterenede talentene i organisasjonen, og holder oppe deres engasjement ved å gi dem utfordringer som ligger litt utenfor deres komfortsone.
 • utvikler de ansatte. Lederen vet at de ansatte må få en mulighet til å utvikle seg innenfor organisasjonen. Ulike talenter identifiseres og tilføres kompetanse.
 • utvikler seg selv. Dette er et punkt som enkelte glemmer. Lederens personlige egenskaper er avgjørende for om man er en god leder eller ikke. Dersom en leder skal få andre til å følge seg, må han vekke tillit og troverdighet hos andre. Dernest vil han kunne opparbeide lojalitet. Den gode lederen gjør det viktigste utviklingsarbeidet ved kontinuerlig vurdering og læring av sine egne feil og suksesser, oppgaver, medarbeiderne, andre medmennesker og livet. I tillegg kan lederen utvikle seg gjennom bøker eller ulike kurs.
Ukeavisen ledelse: Er du en fremragende leder?

Ønsker du å lese deg opp om ledelse (Adlinks):

 

2 kommentarer:

 1. Hei. Bra artikkel, men kildehenvisningen til "AFF: lederskap og management" fungerer ikke. Skulle gjerne ha lest den.

  SvarSlett
 2. Hei. Artikkelen er dessverre ikke lenger tilgjengelig på nettsidene til AFF. Jeg har i stede lenkelt opp til en annen artikkel som jeg håper kan være til hjelp: http://www.polis.no/files/Kapittel%209.pdf

  SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...