mandag 13. mai 2013

Hva er hersketeknikker?

Har du blitt oversett på møter? Blir du sablet ned i debatter uten at du helt kan gjøre rede for hva som skjedde? Får du ros for å ha vært «flink jente» eller føler deg som en tosk etter den strålende festen der «alle» var til stede? Først etterpå kommer raseriet over å ha blitt utsatt for hersketeknikker. Men da er det for sent å ta til motmæle.Hersketeknikker har blitt brukt av mennesker til alle tider. Når du blir bevisst på de, vil du se de rundt deg over alt. Tenk på kongen som sitter på en storslått stol hevet over alle andre. Lederen som sitter på enden av bordet med overblikk over alle andre. Vi har et samfunn hvor det florerer av hersketeknikker som handler om en ting: makt.

Ledernett: 8 av 10 blir utsatt for hersketeknikk

Herseketeknikker er ulike metoder en person eller en gruppe bruker for indirekte å få makt over andre personer eller grupper. Herskeren får makt med å opphøye seg selv over andre, og ved å få andre til å føle seg usikker.


KK: Slå ned på hersekteknikkene
Dine penger: Slik takler du hersketeknikker

Herseketeknikker er noe som mange bruker både bevisst og ubevisst. Noen mener herseketeknikker er en del av "gamet" og et "verktøy" som skal benyttes. Andre mener det er en uting som i hovedsak brukes av personer som er utrygge på seg selv. Uansett er det viktig at du som leder er kjent med de ulike hersketeknikkene slik at du kjenner de igjen når du blir utsatt for de, og ikke minst at du vet hvordan du kan møte dem.

Hegnar: La oss snakke om hersketeknikker
Berit Ås: De fem hersketeknikkerHer er de fem ulike hersketeknikkene som benyttes bevist eller ubevist for å sette ande mennesker ut av spill:

1. Usynliggjøring
Dette skjer når noen blir oversett, forbigått  eller rett og slett glemt. Dette signaliserer at noen er mindre verdt, uviktige og uten betydning. Kanskje har du opplevd å sitte i et møte hvor du blir overstett på talerlisten, eller dersom du tar ordet så er det ingen som hører på det du sier. Du føler deg glemt, oversett og betydningsløs.

Hvordan kan du møte usynliggjøring? Du må hente alt du har av mot og kreve din plass. Dersom du blir oversett på talerlisten, så ta ordet. Si at nå har du lenge forsøkt å følge møteprotokoll og bedt om ordet, men møteleder overser deg. Spør direkte om hvorfor møteleder ikke lar deg slippe til. 

Dersom det er du som har ordet, og du opplever at en eller flere av tilhørerne hører etter - si det! Still deg opp og si at du venter til de er ferdig med det andre som er så viktig før du fortsetter. En annen teknikk er å spørre hva de tenker om noe av det du sa. 

Berit Ås har skrevet mye om hersketeknikker. Da hun på stortinget holdt et ti minutters innlegg om kvinner og bistand, satt Kåre Willoch og leste avisen. Da Berit var ferdig med innlegget sa hun: "Unnskyld ordstyrer, men representatnten Willoch fulgte ikke med under mitt innlegg, så for at han skal få med seg det jeg sa så holder jeg innlegget en gang til." Etter det fulgte Willoch alltid med når Berit Ås stod på talerstolen.

2. Latterliggjøring
Latterliggjøring er når noen har det morsomt på andres bekostning. Det kan være ved å hentyde at noen er spesielt følelsesladet, uintelligente, vanskelige etc. Tenk deg at du blir introdusert på et møte som "den søte, engasjerte damen" eller "nå har neste person bedt om ordet, uten at vi tro han har noe nytt å komme med". Da blir du utsatt for hersketeknikke latterliggjøring. Et annet eksempel er dersom du sier noe litt feil som andre drar nytte av på din bekostning.

Speiling er en teknikk som kan benyttes ved latterliggjøring. Le av kommentaren og si at den som introduserte deg er bra søt og engasjert han også. Eller "selv om du kanskje mener at jeg ikke har noe nytt å komme med, så mener jeg noe annet og jeg tror jeg får støtte fra noen av de andre også". Sier du noe feil, så le av det. Dersom du selv ler av det, så får ikke de andre som ler noen form for makt over deg.

3. Tilbakeholdelse av informasjon
Ved å holde tilbake informasjon sørger noen for at andre er uvitende om hva som skjer eller bakgrunnen for at avgjørelser blir tatt. Å unnlate å gi informasjon til folk er en svært effektiv hersketeknikk fordi mangl på informasjon gjør det umulig å handle og diskutere på like premisser.

Dersom du opplever å komme i et møte hvor du ikke har mottatt informasjon, må du si det. Si at du har ikke mottatt denne informasjonen, og derfor kan du ikke ta stilling til det. Krev at du får en kopi og at møtet utsettes i ti minutt slik at du kan sette deg inn i saken. Dersom det gjentar seg, så påpek konkert hvem som ikke har formidlet informasjonen til deg og bed om at du får den samme informasjonen som de andre.

De to neste herseketeknikkene er de jeg synes er verst, og vanskeligst å forholde seg til. Jeg har ikke klart å finne de gode konkrete eksemplene på hvordan de bør møtes - kanskje har du noen gode råd som du kan dele i kommentarfeltet?

Jeg tenker at den stekeste måten å møte de neste to hersketeknikkene på er med en trygg og sterk selvfølelse. Du må være trygg i deg selv om at du er "god nok" og at det du gjør er "bra nok". Dersom du er ny, så kan du ha en trygghet om at du lærer og for hver gang du øver deg blir du litt bedre.

4. Fordømmelse uansett hva du gjør
Dobbel straff oppleves når det blir galt det man gjør og galt det man ikke gjør - uansett hva de velger, blir utfallet galt. Dobbeltstraffing er en hersketeknikk det kan være vanskelig å forholde seg til. Tenk deg at du er en leder som skal være flink og ledende, men du skal ikke være autoritær og overkjørende. Det er vanskelig å være det ene over det andre.


5. Påføring av skyld og skam
Når noen føler seg skyldige fordi de handler annerledes enn hva andre forteller at de skulle gjort i samme situasjon, ender de opp med å føle seg latterliggjort og påført skyld og skam. De opplever dobbel straff. Dette dreier seg om den dårlige samvittigheten som kommer snikende

Har du opplevd hersekteknikker og hvordan møter du dem? 
Skriv gjerne en kommentar.

Andre nettressurser om hersketeknikker:
Dine vibber: Manipulerende mennesker:

Bøker som omhandler emnet (Adlinks): 
Hersketeknikk en slags håndbok lærer deg å avsløre hersketeknikkene og slå tilbake! Forfatterne kartlegger, analyserere og setter navn på hersketeknikker i dagens Norge. De viser hvordan primitive teknikker kan brukes til å sette mennesker ut av spill. Boka har rikelig med eksempler og historier fra virkeligheten som de aller fleste vil kjenne igjen, enten de er fra dagliglivet eller fjernsynsdebatter.


Bare en kvinne? blå feminisme, hersketeknikker og likeverdige liv. Høyres kvinnepolitiske talsperson og Erna Solbergs tidligere stabs- og kommunikasjonssjef snakker gjerne høyt om likestilling, hva som er god kommunikasjon i politikk og næringsliv og hvordan ambisiøse jenter bør gå frem for å nå sine mål. Den tydelige høyrefeministen forteller om livet på den offentlige scenen - og på bakrommene. Den blå tråden i boken er den verdikonservative leveregelen om å forandre for å bevare: "Skal vi oppnå likestilling, må det forandres på holdninger for å bevare likeverdet mellom kjønnene. Vi må ikke i likestillingskampen bli så opptatt av at kvinner skal få gjøre som menn at vi ender med at det som historisk var et maskulint livsløp, blir idealet."


Slå tilbake! Selvforsvar mot hersketeknikker. Vi utsettes alle for hersketeknikker av et eller annet slag. Herskeren kan være sjefen, kjæresten, kollegaen, naboen eller en fremmed på bussen. Eller er det kanskje du selv som manipulerer andre? Elaine Bergqvist gir konkrete tips om hva du kan gjøre i en herskesituasjon, og hvordan du forhindrer at det samme skjer igjen. Hun viser hvilke subtile knep herskeren anvender seg av, og hvor ulike kvinners og menns metoder kan være. Men én ting har de til felles: Hersketeknikker er et redskap på deres vei til makten.

Forstå maktspillet - om hersekteknikker og innflytelse på jobben. Det finnes mange former for makt og innflytelse på en arbeidsplass. For egen trivsel og karrieres skyld kan det være nyttig å knekke kodene i maktspillet og hersketeknikkene blant dine kolleger. I denne boken får du tipsene om hva du skal være oppmerksom på, hva du bør unngå og hvordan du skal lese situasjoner. Hva skjer på toppen? Hvordan foregår de tunge ansettelsene og av hvem? Hvem kan påvirke i viktige beslutninger? Hvem kan påvirke din arbeidssituasjon? Hvordan får du selv påvirkningsmuligheter? Dette er nyttig kunnskap, ikke nødvendigvis for å utnytte dette, men for selv å unngå ubehagelige situasjoner og overraskelser.  Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...