torsdag 28. februar 2013

SWOT-analyse

Hva er en SWOT- og en SOFT-analyse?
En SOFT- og en SWOT-analyse er det samme. Det er bare to ulike begreper som benyttes.
SOFT er en forkortelse av de fire engelske ordene:
 1. Strengths (styrker)
 2. Opportunities (muligheter)
 3. Faults (mangler) og 
 4. Threats (trusler)
SWOT er bygd opp av de fire engelske ordene:
 1. Strengths (styrker)
 2. Weaknesses (svakheter)
 3. Opportunities (muligheter)
 4. Threats (trusler)
SWOT er en situasjonsanalyse som brukes for å kartlegg et ståsted. I analysen kartlegges sterke og svake sider, og trusler eller muligheter som kan være med på å påvirke det som ønskes oppnådd. Disse punktene sees på i forhold til interne og eksterne faktorer. I en annen variant kan du se på både internt og eksterne faktorer. Da legger du til dimensjonen nåtid og fremtid.

Når er det naturlig å bruke en SWOT-analyse?
Til å kartlegge og analysere organisasjonens status som del av en plan- og strategiprosess - langsiktig planarbeid
 • Til å kartlegge og analysere styrkene og svakhetene ved prosesser og prosjekter - prosjektarbeid
 • For å kartlegge og analysere styrkene og svakhetene ved et tiltak før beslutning om iverksetting - saksbehandling
 • Sammen med andre verktøy, for eksempel ROS-analyse, for å identifisere forbedringsområder.
Hva er strategi?

SWOT-matrisen
De momentene som kommer frem i analyseprosessen plasseres inn i en matrise som denne:

Målet med en SWOT-analyse er å identifisere de momentene som er avgjørende for at bedriften skal nå sine mål.

SWOT-prosessen
Før du kan analysere, så må du vite hva du skal analysere. Første steg er derfor å definer så presist som mulig hva det er som skal undersøkes (analyseområdet/mål)

Hvordan kommunisere ut tydelige mål?

Neste steg er å jobbe kreativt i en gruppe. Alle skal plassere inn egne stikkord i de rutene som de selv mener de hører til. I denne delen av prosessen er det viktig at du ikke setter begrensninger, gjør rettelser eller lignende.

Sjekk felles forståelse. Ta en ny gjennomgang av alle stikkordene som er kommet opp. Sørg for at alle har en felles forståelse for hva de betyr. Du skal ennå ikke være kritisk til om det er rett eller om det er plassert i riktig rute.

Utdyp. Atter en gang skal alle stikkordene gjennomgås, men nå skal de ned på et eget dokument hvor de utdypes. Definer hva som er problemstillingen, og forsøk å beskrive alternative løsniger.

Bedriftsøkonomi - Hvordan forstå en SOFT-analyse?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...