fredag 11. januar 2013

Huskeliste for møteleder

Når du er møteleder har du et ansvar for å strukturere, lede og motivere delta. Her er en huskeliste som kan hjelpe deg på veien til å bli en god møteleder:Les også: Hvordan være en god møteleder

Huskeliste
  1. Ønsk velkommen
  2. Få godkjent møteinnkalling, eventuell forretningsorden og dagsorden
  3. Få godkjent protokoll fra forrige styremøte evt med merknader
  4. Lede valg av eventuelt dirigent og sekretær/protokollskriver
  5. Gi ordet til saksutreder i enhver sak
  6. Holde orden på talerlisten
  7. Innkomne forslag skal refereres til så snart du som møteleder har de
  8. Påse at det er ro og at deltakerne følger med
  9. Dersom noen av deltakerne er lite aktive, ta en runde rundt bordet hvor du ber alle om å komme med sine innspill
  10. Summer opp hvordan du har forstått konklusjonen, og be om ev. korrigering
 Les også: Barack Obamas tre presentasjonsteknikker


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...