fredag 11. januar 2013

Hva kreves av en god leder?
Å være en leder, og ikke bare en sjef, er en stor og krevende oppgave. Du skal ikke bare følge opp arbeidet som gjøres, du skal fornye, inspirere og utvikle både bedriften og arbeidstakerne - alle ledere opplever til tider tvil i forhold til om de klarer å forvalte oppgaven godt nok. Å erkjenne at alle har det slik, og at det er normalt, er et viktig steg i prosessen mot godt lederskap - du forstår mennesket.

Dagens Næringsliv: Dette kjennetegner en god leder

En god leder leverer engasjement og entusiasme som smitter over på de andre arbeidstakerne. Men det nytter ikke at du er entustiastisk dersom du ikke på samme tid er troverdig - noe som forutsetter langsiktighet. Den beste måten å oppnå det på er ved å være en aktiv lytter og genuint opptatt av erfaringnene og kunnskapen som medarbeiderne har. Gjennom aktiv dialog vil en god leder klare å hente ut det beste i medarbeiderne og kunne komme med justeringer og vise vei. Som leder er det din oppgave å se mulighetene i markede og som teknologi kan gi, og våge å ta noen tøffe valg og skjære gjennom når det trengs.

Hegnar: En god leder er tydelig

Se også: Motivasjon og arbeidsglede


"Skal du skape noe nytt eller endre noe, må du slutte å gjøre som før - Du må gjøre noe nytt!"

Hva kjennetegner en suksessfull leder

Har du som leder de egenskapene som skal til dersom salget plutselig kneler?
At det er enklere å være leder i gode tider enn vanskelige, tviler ingen på. Det er lettere å motivere når alle tall står i pluss og bedriften leverer og vokser. Men hva om det motsatte er fakta. Våger du også da å være en tydelig leder? 

Det er i de vanskelige tidene de virkelig gode lederne vises. De våger å stå i prosessene. Lederens oppgave er å få medarbeiderne til å innse hva situasjonen er og at det kommer til å bli noen tøffe tak. Dernest er det viktig å sette fokus på hvilke oppgaver bedriften kan og må ta tak i - og gjøre det! Det kan være at noen må gå, eller at bedriften skal slutte å gjøre noe som en "alltid" har gjort. Det er i tøffe tider at nye muligheter og nye potensialer dukker opp. Klarer du å ta et ståstedet der du ser på vanskelige tider som et utviklingspotensiale - fordi dersom bedriften ikke utvikler seg, vil den forsvinne - har du det beste utgangspunktet for å komme deg velberget gjennom.

"Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig"

En god leder tenker utvikling, og er en pådriver for forandring - for alt er i forandring. Men forandring og endringer skaper i seg selv utrygghet hos de ansatte. En god leder klarer alikevell å skape en nødvendig grad av trygghet hos de ansatte. 

E24: Norge vil mangle gode ledere 

Oppsummert er noen av egenskapene som en god leder må ha:
 • fremtidsrettet
 • målrettet
 • se helhetsperspektiv og trender
 • strateg
 • motivator og pådriver (påvirker)
 • "psykolog" som forstår de menneskelige faktoren
 • gi trygghet
 • tydelig
 • ha mot og våge å stå i tøffe situasjoner
 • god til å lytte
 • teamleder
 • kommunisere tydelig

Se også: Hva er forskjellen på å være sjef og leder
"En leder med suksess er hans om kan delegere alt ansvaret, plassere all kritikk hos andre og innkassere alle æren" ~Ronald Reagan.

Her finner du bøker om ledelse (Adlinks):
bokkilden.no - Alle bøker under Ledelse og ledelsesteknikker
Ark: Ny som leder
Ark: På randen av ledelse
Ark: Bedre ledelse
Ark: Perspektiver på ledelse
Ark: Psykologi i organisasjon og ledelse
Ark: RelasjonsledelseIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...