fredag 5. juni 2015

Hurtigoppskrift på ledelse

Vi har tidligere skrevet om hva som kreves av en god leder, og ser at dette er et tema som mange ønsker å lese om. Vi deler derfor her en liste over de fem viktigste punktene som en leder bør fokusere på for å oppnå motiverte medarbeidere.

Foto: freedigitalphotos.net

Sannsynligheten for at du vil fungere som en inspirerende og suksessfull leder er stor dersom du klarer å fokusere på disse fem punktene:
  1. Vær ambisiøs.
  2. Vær en rollemodell
  3. Veiled teamet ditt
  4. Let etter forbedringer
  5. Hold teamet samlet


Hva ligger i de enkelte punktene?

Vær ambisiøs:
Sett mål som er S.M.A.R.T. (spesifikke, målbare, akseptert, realiserbare og tidsbestemt). Knytt disse til bedriftens verdier og ambisjoner. Gode mål er i seg selv motiverende dersom de oppleves oppnåelig. Lite spesifikke mål uten noen tidshorisont vil aldri oppnås og virker kun demotiverende på arbeidstakerne.

Vær en rollemodell:
Kunnskap på forskjellen mellom å være en leder og en sjef er essensielt for å kunne motivere. Du kan ikke forvente mer av dine arbeidstakere enn du selv bidrar med. De vil gjøre som deg, ikke som du sier.

Veiled temaet ditt:
Øk ytelsen ved å inspirere og ikke ved å instruere. Gjør dine medarbeidere kjent med prosjektets, eller arbeidsoppgavenes, krav og begrensninger og sørg for å skape en felles forståelse om leveranser, tidsplaner, konsekvenser og fordeling av ansvar (verdikjede). Medarbeidere som er informert om viktigheten av den jobben de utfører tar i større grad sitt ansvar og kan til og med levere innenfor mindre tid og ved mindre ressursbruk enn forventet.

Let etter forbedringer:
Oppmuntre medarbeiderne selv til å stadig søke etter forbedringer. Selv mange små forbedringer vil over tid kunne utgjøre store forskjeller. Anerkjenn initiativ og vær åpen for å prøve ut nye ting.

Hold temaet samlet:
Husk å feire alle små måloppnåelser, prestasjoner og forbedringer. Gi komplimenter når de er fortjent. Gi og motta kritikk med fokus på læring. Et team som fungerer godt sammen vil også levere bedre.Ønsker du å lese mer:
Addlinks
Frist meg ikke inn i ledelse, Øystein Bonvik
Hvorfor ønsker du egentlig å bli leder? Hvis du ønsker det, da. Det kan jo både ta knekken på karrieren din og i verste fall være direkte helseskadelig. På toppen av det hele er sjansen stor for at absolutt ingen vil få noen som helst glede av alt du må ofre. Aller minst deg selv. I denne boken forteller Øystein Bonvik - som var en helt vanlig leder i en helt vanlig norsk virksomhet - om egne og andres feilslåtte lederambisjoner. Og hvor galt det kan gå både for de som skal ledes og lederen selv når lederen ikke er egnet for sjefsjobben. Boken er en lesevennlig, reflektert og humoristisk blanding av forfatterens erfaringer, rådende ledelsesteorier og forskning. Bonvik er opptatt av hva det er som gjør at så mange vil bli ledere, hvorfor de fleste av oss bør la være og hvilke gode alternativer et moderne karrieremenneske heller kan oppsøke. Frist meg ikke inn i ledelse er en bok for deg som vurderer å bli leder, for deg som er ulykkelig i rollen og for deg som kanskje skal overtale noen til å unngå den. Men det er også nyttig lesning for velfungerende ledere som er nysgjerrige på andres opplevelser, for dem som skal rekruttere ledere og for ansatte som lurer på hvordan verden kan se ut fra sjefsstolen. I verste fall.LEAN - Ledelse for lærende organisasjoner, Bjarne Berg Wig
Lean er ganske enkle prinsipper og metoder. Denne boka og tilhørende digitale ressurser er designet for gjennombrudd for Lean på vår måte: Målet er et vendepunkt der det å arbeide med kontinuerlig forbedring og læring på arbeidsplassen blir vanlig, og der alle ledere og medarbeidere i kommuner og bedrifter er aktive i forbedrings- og fornyingsarbeid. Det dreier seg om å gå fra arbeid som effektiv utførelse til å se på arbeid som en læreprosess.

Del I forklarer hvordan vi utvikler en strategi for gjennombrudd. Målet med denne delen er at ledere og tillitsvalgte skal forstå hva som kreves av dem, og hvordan de kan utvikle en god plan. Del I danner forutsetning for del II.

Del II tar for seg de konkrete metodene og verktøyene for innføring og utvikling av Lean i en kommunal eller privat virksomhet. Del II danner forutsetningene for del III.


Del III er ny i denne utgaven og tar for seg utvikling av ekte lærende organisasjoner. Her forklares hva en ekte lærende organisasjon er, og metoder og verktøy for kontinuerlig forbedring og fornying blir presentert. Denne delen handler om læringsledelse og bruk av veiledning, coaching og problemløsningsdialog. Del III peker framover mot det som blir værende etter at begrepet Lean går over i historien.


Ny som leder, Mona Evjen
Som leder skal du oppnå resultater gjennom dine medarbeidere. Dette er en praktisk håndbok som viser deg hvordan du ved hjelp av god og åpen kommunikasjon kan etablere tillit, motivere, gjennomføre medarbeidersamtaler, gi tilbakemeldinger og løse konflikter. Du skal også lede deg selv gjennom hverdagens utfordringer. Da er det viktig å avklare forventninger, takle stress, kjenne humorens krefter, men ikke minst ta vare på din egen arbeidsglede.
Å være ny som leder betyr ofte å lede sine tidligere kolleger. Det kan være vanskelig, og da er begrepet rolle nyttig for å forstå og hjelpe deg å takle det som skjer.
Boken er skrevet spesielt for førstegangslederen, men også medarbeidere – og de som har vært ledere noen år – kan finne boken nyttig.
Mona Evjen er kursleder og coach, og driver sitt eget firma Comona som tilbyr ulike tjenester innen ledelse-, personal- og arbeidsmiljøutvikling. Hun er utdannet sosiolog, og har lang erfaring som personal- og organisasjonssjef.

Hva er ledelse, Jan-Kjetil Arnulf
Det er neppe noe som er så lett å snakke om og så vanskelig å få til i praksis som ledelse. "hva er LEDELSE" er en intelligent og velformulert bok om et allestedsnærværende fenomen. Forfatteren kommer med noen provokasjoner og inviterer til ettertanke. Leseren får både økt forståelse for fenomenet ledelse og også større forutsetninger for å lykkes med ledelse i praksis. Her finnes ikke ledelsesaforismer slik lederguruene presenterer, men ledelse sett fra et praktisk, nøkternt og kritisk perspektiv.

Standardisert ledelse treffer sjelden den enkeltes behov for ledelse. I denne spennende boken utdyper Spurkeland hva som kreves for å gå fra standardisert ledelse til tilpasset ledelse. Alle mennesker er unike og ulike - og trenger tilpasninger til sin personlighet, sin livshistorie og til sin foretrukne lederstil. Utgangspunktet for denne boken er at for å oppnå de beste resultatene må en leder tilpasse og skreddersy sin ledelsesutøvelse til den enkelte medarbeider. Tilpasset ledelse forutsetter blant annet evne til å kartlegge og forstå individet, gode dialogferdigheter, god relasjonskvalitet, forståelse for forholdet mellom individet og flokken, kjernerolletekning, tilpasset selvledelse m.m. Dette er blant temaene som utdypes i denne velskrevne boken.

Verdsettende ledelse, Siw Skrøvset og Tom Tiller
Verdsettende ledelse er en nøkkelfaktor for godt arbeidsmiljø. Større vekt på verdsettende kommunikasjon i møte med de ansatte øker friskhetsnærværet og arbeidsgleden. Også den verdsettende kompetansen må læres, og de aller fleste ledere kan bli bedre på dette området. Best blir resultatene om de små grepene i hverdagen kan knyttes til store dimensjoner som verdier og holdninger hos lederne. I denne boka er det lagt vekt på å få fram hvordan selv små, verdsettende tegn og kommentarer fra ledelsen kan gi store positive konsekvenser. Forfatterne viser til egne forskningserfaringer fra skole, idrett, kommuner og næringsliv og beskriver en rekke eksempler der ledere har lært verdsettingens betydning og aktivt praktiserer sin nye kunnskap

lenke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...