mandag 11. februar 2013

Hva er strategi?

Strategibegrepet og de strategiske fundamenteneDe fleste av oss går med en forståelse av at vi vet hva en strategi er, men når vi blir bedt om å forklare det, er det ikke bestandig like enkelt. Når du har lest boken "Strategy Safari: The Complete Guide Through the Wildst of Strategic Management", skjønner du at det ikke er én skole eller retning innenfor strategisk tenkning. Det er minst 10!!! De omhandler strategi som:

 • Design - strategi blir presentert som en unfangelsesprosess
 • Planlegging - strategi formes gjennom en formell prosess
 • Posisjonerings - strategi formes gjennom en analytisk prosess
 • Entrepenørskap - strategi formes gjennom en visjonær prosess
 • Kognisjon - strategi formes gjenneom en mental og kognitiv prosess
 • Lærening - strategien vokser frem og blir tydelig over tid.
 • Makt - strategien formes av en forhandlingsprosess
 • Kultur - strategien formes av en kollektiv prosess
 • Reaktiv - strategien formes som en reaksjon på noe annet
 • Transformasjon - strategien formes som en endringsprosess.
De fleste strategier og strategiprosesser inneholder elementer fra flere av de ulike retningene.

Grunnbok i strategi

Men hva er en strategi?
Strategi handler om at du må se det hele, langsiktige bildet. På samme tid må du se alle enkeltdeler, og de ytre og indre krefter som påvirker. Det handler om at du må ta noen valg. 

Strategien er en plan som skal si noe om hva du skal gjøres for å nå ett konkret mål, men den skal ikke si noen om hvordan det skal gjøres. En strategi er et resultat av noen overordnede, integrerte valg som posisjonerer selskapet på en måte som gjør at det får bærekraftige, varige fordeler sammenlignet med konkurrentene. Samtidig som du skal levere gode økonomiske resultater.

Strategi er fastsettelse av selskapets langsiktige mål, og de tiltak og den ressursfordeling som er nødvendig for å nå disse målene.

Strategi skal gi svar på fem spørsmål:
 • Hva er våre vinnerambisjoner/ønsker?
 • Hvor vil vi konkurrere?
 • Hvordan vil vi vinne?
 • Hvilke ferdigheter trenger vi for å konkurrere?
 • Hva slags ledelsessystemer må vi innføre?
Finn enkle strategier som virker - og våg og holde fast på de!

Når strategien har gitt disse fem svarene, bør de bakes inn i en historie som representerer et klart valg, er bundet opp mot selskapets ressurser og skaper et konkurransefortrinn. Historien blir et ledelsesverktøy i kontakt med medarbeidere, kunder, aksjonærere og offentligheten for øvrig slik at de forstår strategien. Når du skal få dine medarbeidere til å skjønne hvor det er besluttet at en skal, gjør en det ved å fortelle historien.

Hvordan de ulike tingene skal gjøres, er en utfordring du tar stilling til når du jobber med tiltakene og handlingsplanene - først da kan du begynne å tenke på investeringer og budsjetter. Da handler det om å oppnå en vellykket gjennomføring av de valgene som er tatt.

Strategi: en innføring

Fem omdømmestrategier:
Fem retoriske hovedstrategier som de fleste store selskaper bruker for å bygge opp under eget omdømme:
 • Vi forbedrer verden
 • Vi rydder opp i eget hus
 • Andre liker oss
 • Vi er med
 • Vi liker degIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...