tirsdag 16. april 2013

Hva kjennetegner en suksessfull leder?

Hva er ledelse, og hva er det som gjør at en god leder utøver god ledelse?


Hegnar Kvinner: Veien til ekte suksess for ledere

En suksessfull leder har som ofteste et liv i balanse. Lederen balanserer jobb og privatliv. Den suksessfulle ledere leder seg selv slik at de har personlig energioverskudd, og leder sine medarbeiderepå en slik måte at de opplever overskudd og motivasjon. Dette vil igjen føre til at de henter ut det beste i seg selv og underbygger bedriftens målsetninger og utbytte.


Den suksessfulle leder har:
 1. Gode systematiske evner: de kan se ting fra ulike perspektiver og oppdage muligheter, trusler, problemer og løsninger på tvers av disse perspektivene (SWOT)
 2. mellommenneskelige evner
 3. fortrolighet med å bruke makt
Ukeavisen Ledelse: Slike ledere vil ikke de ansatte ha

De mest grunnleggende arbeidsoppgavene som suksessfulle ledere konsentrerer seg om:
 1. å sette en agendaer som de ansatte forstår og slutter seg til
 2. å bygge ut nettverk, både personlige og for bedriften
 3. å bruke nettverket til å få ting gjort.

Ledernett: Slik bygger du et kompetansenettverk!
Kunnskapssenteret: Hva er godt lederskap?

Kjennetegn hos den suksessfulle leder:
 1. klar, tydelig og uformell kommunikasjonsstil: bruk enkle dagligdagse ord, og gå rett på sak.
 2. er ærlig: sier ting som de er, og snakker også om det som er problemfylt
 3. er bevist på og har et tydelig kroppsspråk: kroppsspråket og det som sies forteller det samme
DN: Dette kjennetegner en god leder
Forskerforbundet/BI: Forutsetninger for å bli en god leder
Ukeavisen ledelse: 5 kjennetegn på den gode leder

10 sjekkpunkter for godt lederskap (hentent fra ledernett.no)
 1. Ta lederrollen: Du må gå aktivt inn i rollen som leder og være forberedt på å ta ansvar dersom det går dårlig. Ikke dekk deg bak at du ikke har personalansvar, men sørg for å opparbeide deg troverdighet, respekt og tillit. Det gjør at du blir trygg i rollen og det vil styrke din autoritet.
 2. Løft blikket: Skap forståelse og begeistring blant medarbeiderne ved å spesifisere hvor dere skal og hvorfor. Ha et konstant fokus på visjonene og målene. Se teamets oppgave i sammenheng med bedriftens målsetninger og sørg for at de ser at deres arbeid inngår i en større visjon.
 3. Sett klare mål: du må styre medarbeiderne til å jobbe mot et felles mpl for å oppnå det ønskede resultatet. Skriftliggjør planer og innvolver de ansatte. Sett ansvar på arbeidsoppgavene og følg opp alle medarbeiderne. Sørg for at du hele tiden har oversikt over status, og skap forstålse for hvordan prioriteringer og rekkefølger på oppgavene henger sammen.
 4. Kommuniser krav og forventinger: Fortell den enkelte hvilke forventninger du har til dem og til hele prosjektet. Sett rimelige krav og følg de opp. Gjør på forhånd medarbeiderne oppmerksom på konsekvenser ved forsømmelser og premier gjennomførte oppgaver. Det er like viktig å gi ros som ris. Som leder er det viktig at du setter handling bak kravene dine. Det handler om integritet og det å være en tydelig leder.
 5. Tilrettelegg for selvstendighet: Deleger ansvar og oppgaver, som leder kan du ikke gjøre alt selv. Tilføre kompetanse, tren, oppmuntre og invilver de ansatte - da vil du få selvstendige ansatte som sparer deg for tid slik at du som leder kan fokusere på ledelse og ikke administrasjon. En leder som ikke har selvstendige medarbeidere, lykkes ikke i samme grad som den lederen som har det.
 6. Skap motivasjon: Se den enkelte medarbeider, og still spørsmålet "hva er viktig for deg i jobben?". Lytt, og forsøk å ta hensyn til det den enkelte ansatte sier. Medarbeidernes motivasjon er avhenig av at de ser verdien i det de gjør. Ulike ting motiverer ulike mennesker. Finn ut hvilke verdier det er som driver den enkelte, og fordel og deleger arbeidsoppgaver deretter. God ledelse handler både om å skape motivasjon og om å gi medarbeiderne tilstrekkelig kompetanse til å gjøre jobben på en god måte.
 7. Gi tilbakemeldinger: Som leder må du gi og oppmuntre andre til å gi tydelige og konstruktive tilbakemeldinger - både ris og ros. Det viktige er at medarbeiderne får bekreftelse på at det de gjør er riktig. Det fordrer til læring og utvikling. Det at de føler seg sett gir økt motivasjon. Vær tydelig og fortell konkret hva du liker. Dersom du mener noen er på feil spor, så vær tydelig på det og hva de kan gjøre for å komme seg på rett kjør.
 8. Utnytt ulikheter: Alle er forskjellige - utnytt dette til å bli et konkurransefortrinn. Synligghør verdien av ulikehetene og bruk den enkelte medarbeiders sterke side. En god leder skaper en anerkjennelse blant de ansatte for at det er lov, og en fordel, å være ulike. Ulikehetene skaper bedre og bredere vurderinger og en god gruppedynamikk. Teamet skal alltid være større enn antall deltakere.
 9. Hold riktig fokus: Hvordan bruker du tid og ressurser? Hva er det viktigste fokusområdet og prioriteringene for deg og medarbeiderne? Fungerer alt optimalt? Hvem setter du til å gjøre de ulike oppgavene? Hvordan går medarbeiderne frem? Velger de korteste vei eller har de villedet seg ut på en kronglete sti? Hva er de kortsiktige og de langsiktige prioriteringen? Vet medarbeiderne om en bedre måte å løse oppgavene på? Ber du om konkrete tilbakemeldinger?
 10. Skaff ressurser: Sørg for å utvide ditt nettverk og få nye støttespillere. Ved å samarbeide med andre, og på tvers av avdelinger, vil du kanskje få tilgang på ekstra ressurser.

Ledernett: Tre av fem sjefer leder ikke
Ledernett: Narsissistiske ledere hemmer prestasjonene
Ledernett: Dette bør du ikke delegere bort!
Ledernett: Fire av ti savner respons på jobb
Hegnar Kvinner:De mest suksessfulle lederne
Bra til best: Typiske karaktertrekk hos suksessfulle mennesker
Markedshøyskolen:Hvilke kvaliteter kjennetegner en god leder?

Ønsker du å lese mer om ledelse? Her kan du bestille bøker (adlinks):Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...