mandag 2. januar 2017

Hvilke egenskaper har ledere som lykkes?

Ledelse er noe alle kan lære seg til å bli bedre i, men noen personlige egenskaper gjør at enkelte skiller seg ut og har større sjanse til å lykkes enn andre. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke egenskaper som gir ledere en større sannsynlighet for å lykkes.
Bedriftens ledere har en stor innvirkning på resultatene til bedriften, men ikke alle vet hvilke egenskaper som kjennetegner de lederne som har best sannsynlighet for å lykkes med sin ledelse. Har du ambisjoner om å bli eller om å utvikle deg som leder? I så fall kan det være lurt å vurdere om du har, eller bør forbedre noen av dine personlige egenskaper.

KS: Guide til god ledelse

1. Optimisme og positivitet
Det er en god egenskap å være optimistisk og at en har positiv innflytelse på omgivelsene. Positive ledere ser på verden og situasjoner slik de er og hvordan de skal gå frem for å endre dem til noe bedre. Fokuser på løsninger og ikke på problemene.

2. Empatisk
En empatisk leder ser ulike personligheter og hva som skal til for at den enkelte skal lykkes. Noen trenger klare tydelige rammer, mens andre har behov for kreativ frihet. Den empatiske lederen ser hva som motiverer og inspirerer den enkelte til å oppnå sine mål.

3. God objektiv ressoneringsevne
De beste lederne klarer å beholde roen i kritiske situasjoner. Jo flere tidligere kritiske situasjoner de har vært i jo bedre blir de. De er kognitivt sterke og har en god evne til å løse komplekse oppgaver og problemer. De gjør dette ved å basere sine beslutninger og strategier på gode faktagrunnlag.

4. Læringsevne og selvinnsikt
Gode ledere liker å lære nye ting. De lærer fort og tar raskt ibruk ny kunnskap. De bruker den nye kunnskapen for å utvikle seg selv og de rundt seg. Den gode lederen er bevisst på sin egen rolle og hvordan han eller hun aktivt påvirker sine medarbeidere og situasjoner.

5. Tålmodighet
Med en dose tålmodighet er dine sjanser for å lykkes som leder bedre. Den gode lederen ser når det kreves handling og når det kreves å la ting bero. De vet at det ikke alltid er den raskeste løsningen som er den beste. Noen ganger er det lurest å bruke litt tid til å vurdere ting litt nøyere og mer nyansert.

6. Åpenhet og sjenerøsitet
Gode ledere motiveres av selve lederoppgaven og av at andre lykkes. De deler sin kunnskap med andre for at de skal kunne gjøre en best mulig jobb. Ved å vise åpenhet og sjenerøsitet vil de også oppleve å få det samme tilbake - da hentes det ut verdier ved å jobbe sammen som et team.


Ledernytt: En god leder leder seg selv - og inspirerer andre til å gjøre det sammeØnsker du å lese mer:

1 kommentar:

 1. Du har en flott blogg. Med BloggerContest.com er du en kandidat til å vinne med ditt nettsted eller blogg, markedsføre nettsiden din, vinne premier og kampanjer. Med støtte fra våre sponsorer via vi organiserer vår blogkonkurranse for første gang i 2017. Du kan lære mer om deltakelse fra vår nettside. Du kan bli med, programmene pågår.
  Takk for din interesse og støtte!


  Web: http://www.bloggercontest.com
  Mail: contact@bloggercontest.com
  PBX: +390694802050

  SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...