torsdag 2. oktober 2014

Hva er innovasjon?
Vi har et kunnskapssamfunn som er i hurtig og stadig endring.  Næringslivet må stadig tilpasses for å sikre den langsiktige konkurranseevnen.  Evnen til å endre og fornye seg er så viktig at det er blitt en samfunnsverdi – en faktor som har betydning for bedriftens overlevelsesevne.


For arbeidstakere betyr det nye arbeidsmetoder og nye måter å organisere arbeidet på. For bedriften handler det om at de må ha et strategisk fokus på innovasjon og kreativ problemløsning.


Innovasjon kommer fra det latinske ordet innovare, som betyr å forme, fornye eller skape noe nytt – noe bedre. Å innovere noe betyr derfor ikke bare å finne opp noe nytt, men kan også handle om å endre forretningsmodell. Forretningsmodellen er hvordan bedriften gjennomfører ting i praksis og hvordan bedriften tilpasser seg endringer i samfunnet for å levere bedre produkter eller tjenester.


Kunnskapsparken: Forretningsmodell (pdf)


I næringslivet handler innovasjon vanligvis om å skape mer effektive prosesser, produkter og ideer som kan øke sannsynligheten for at bedriften lykkes. De som er gode på innovasjon, er gode på å tenke utenfor boksen og ser hele tiden etter hvordan ting kan gjøres på en ny, bedre og mer effektiv måte. De som slutter å fornye seg, kan raskt gå fra en ledende posisjon til at de forsvinner. Et slikt eksempel er Kodak som gikk fra å være et av verdens største selskap innenfor foto og bilder til et selskap som i løpet av bare noen få år være på randen av konkurs. Alt fordi de ikke klarte å omstille seg fra filmrull til digitale bilder – det til tross for at de hadde digitale fotoløsninger før noen andre.Hva hemmer og hva fremmer innovasjon?

Noen av de største hindrene for innovasjon er etablert kunnskap og «sannheter» som hindrer utvikling. Det kan være holdninger om at «slik gjør vi ting hos oss», eller at bedriften ikke klarer å se at kundens ønsker og behov endres. Veldig ofte er også bedriftens ledelse det største hinderet for innovasjon.


BI – Lederens verktøykasse:  4 hinder for innovasjon
For at en bedrift skal være innovativ må det være en grobunn for nye ideer. De ansatte må selv komme med nye og kreative ideer, og bedriften må følge med i endringer i kundenes behov og ønsker.  Men det er ikke nok at det bare skapes en ny idé. Ideen blir først en innovasjon når den er tatt i bruk. Den må omsettes til en form for endring.


Masteroppgave i endringsledelse, Universitetet i Stavanger: Medarbeiderdrevet innovasjonInnovative bedrifter må derfor ha mot til å prøve ut nye ting. De må også ha mot til å feile, lære av feilene og gjøre nye forsøk. Når det er de ansatte selv som er drivkraften bak denne formen for innovasjon vil de kunne skape mer effektive arbeidsprosesser og har bedre produktivitet og ytelse.

5 kjennetegn på innovative bedrifter

For å få en innovativ bedrift er det fem hovedtrekk som kjennetegner de som lykkes:

  1. De har et strategisk fokus på innovasjon i bedriftens markedsområde, og på de økonomiske bidragene til innovasjonen. 
  2. De viser innsikt i og har en god kjennskap til markedet, kundene og evner å utvikle produkter og tjenester i takt med markedets og kundenes endrende behov. 
  3. De har en vilje til å samarbeide med andre som kan gi de et kompetansefortrinn eller leveranse av produkter og tjenester som de ikke kan levere alene. 
  4. De utvikler stadig prosesser som gjør at de enkelt men effektivt kan identifisere behov og lansere nye produkter og tjenester på kort tid.
  5. De er organisert på en måte hvor både menneskene, kulturen og fordeling av roller og ansvar støtter og verdsetter innovasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...