tirsdag 20. mai 2014

Hva er et prosjekt?

Hva er det som skiller et prosjekt fra vanlige arbeidsoppgaver i linja? Og hva må til for at man kan si at man har et prosjekt?

freedigitalphotos.net


Et prosjekt kjennetegnes med at det er en engangsoppgave som skiller seg ut fra de normale aktivitetene i organisasjonen. Aktiviteten skal være tidsavgrenset, ha et klare og tydelige mål for hva som skal leveres og har som oftest noen begrensninger i forhold til ressurser (personer, teknologi eller økonomi). De fleste prosjekter er tverfaglige og komplekse, og de skal organiseres i en midlertidig organisasjon.

Mange organisasjoner bruker begrepet prosjekt om ordinære driftsoppgaver som løses i linjen. Men dette er pr definisasjon ikke reelle prosjekt.

Les også: Hvordan kommunisere ut tydelige mål

"Projects are determined by missions; the project is great if it has a great mission." ~ Anton Chekhov

Rammebetingelser
De tre rammebetingelsene som definerer prosjektets "Scope" (ambisjonsnivå og omfang) er mål, tid og ressurser. Sammen utgjør de det som kalles prosjekttriangelet, eller prosjekt trekanten:

Du kan ikke endre en av disse rammebetingelsene uten å påvirke minst en av de andre. Dersom f.eks. leveransedatoen er kritisk, og du ser at den begynner å bli vanskelig å oppnå, må du kjøre inn flere ressurser for å løse oppgavene, eller du må gå ned på kvaliteten. Dersom økonomi og budsjett er den mest kritiske faktoren, kan det hende at du må dra prosjektet mer ut i tid, eller du må nedjustere kvaliteten på det som skal leveres.
Overordnet prosjektorganisering
Alle prosjekt skal bestå av en midlertidig organisasjon og da er det tre ulike former å organisere prosjekt på. De er innebygget, matrise eller selvstendig:

En innebygd prosjektorganisasjon har begrenset autoritet. Prosjektet organiseres internt i linjeorganisasjonen, eller internt i en avdeling - og er begrenset til det. Dette er en organisering som kan passe på små og kortvarige prosjekt.
 

I en matrise organisasjon er det delt autoritet mellom linjeleder og prosjektleder. Medarbeidere i linjen trekkes ut etter behov og på tvers av enheter, eller avdelinger, i linjeorganisasjonen. Prosjektmedarbeiderne utfører dermed både arbeidsoppgaver i linja og i prosjektet. Dette er en fleksibel organisasjonsform som passer for mellomstore prosjekt.


I en selvstendig organisasjon bygges det opp en egen organisasjon som er helt avskilt fra basisorganisasjonen. Her har prosjektleder full autoritet og leder organisasjonen som en hver annen linjeleder. Når prosjektet er avsluttet kan er prosjektmedarbeiderne i prinsippet uten jobb. Dette er en organisasjonsform som passer store og langvarige prosjekt.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...