onsdag 5. juni 2013

Hvordan håndterer en god leder kriser?

En krise er en situasjon som avviker fra det som er det normale, og den oppstår relativt fort. Situasjonen oppleves å ha stor betydning og kan true grunnleggende verdier som liv, helse og livsgrunnlag. Kriser krever at tiltak skal settes i verk raskt.


I krisesituasjoner kreves det en ekstraordinær handlekraft fra ledelsen, og tiltakene vil variere alt avhengig av hvor liten eller stor krisen er. Det faktum at "kriser" kan være så mange ulike ting gjør at den enkelte krise må vurderes ut fra seg selv og leder må utøve situasjonsbetinget ledelse. Men det er noen generelle råd som leder kan følge.
Bruk litt tid på å finne ut hva som skjer
Kriser er forbundet med en opplevelse av kaos. Leders første oppgave er å få et mest mulig sannferdig bilde av hva som skjer og hva årsaken bak er. Det kan være at det én opphisset person oppleve som akutt ikke er en faktisk krise.

HR Norge: Kollega i krise 
Ukeavisen Ledelse: Personlig krise

Hvem berøres av krisen?
Dersom det vurderes at dette er en faktisk krise, er neste steg å identifisere krisens interessenter og berørte interessenter. Interessentene må få fortløpende informasjon om hva som skjer og hvordan krisen håndteres. Kanskje har krisen en slik karakter at noen må evakueres.

Kommunikasjon og hva som kommuniseres er sentralt. Et fellestrekk i alle former for kriser er at interessentene må få nok informasjon til at usikkerhet kan dempes i størst mulig grad og rykteflommer forhindres. Dersom interessentene ikke får den nødvendige informasjonen, risikerer man å få en informasjonskrise på toppen av den opprinnelige krisen.


HR Norge: Når krisen rammer: Hvordan snakker du med medarbeiderne?

Du skal handle raskt men ikke forhastet
Et problem som må håndteres "umiddelbart", har kanskje ikke så stort hastverk - eller kanskje det har det. Dersom det erkjennes at vi står overfor en faktisk krise er det viktig å handle raskt. Den største lederutfordringen i denne fasen er å finne ut når man har nok informasjon til å sette i gang tiltak. Dersom en forhaster tiltak kan man risikere å gjøre situasjonen verre.

Eksisterer det planer som sier noe om hvordan den aktuelle situasjonen bør håndteres, eller omhandler krisen noe som en ikke har fått tenkt gjennom tidligere.

Planlegg og beslutt hva som må gjøres, og i hvilken rekkefølge. Hvem gjør hva, hvor og når.

Ukeavisen ledelse: Slik leder de i kriser

Håndter forventninger
Det vil være et trykk på leder med forventninger om hvordan og hvor raskt krisen skal håndteres. Leders oppgave er å tydelig kommunisere ut hva prosessen er og et overslag på tidsramme.

Vis at du har kontroll
Selv om alt oppleves som kaos, er det din oppgave som leder å "holde hodet kaldt", skjule stresset og håndtere egne følelser. En leder bør ikke miste fatningen. Ved å snakke rolig når oppgaver og ansvar delegeres ut, vil lederen også dempe stressnivået til de andre. Lederen må videre sørge for at ledelsen får nødvendig arbeidsro til å vurdere situasjonen, planlegge og foreta de strategiske valgene.

Ukeavisen ledelse: Krisen løses ikke på pressekonferansen


Hva skjedde og hva lærte vi?
Etter at krisen er normalisert er det lurt å gå gjennom hva som skjedde, hvordan ting ble håndtert, og hva som kunne ha vært gjort annerledes. Det ligger mye læring i slike prosesser. Ved "å tenke gjennom på forhånd" gjør at en ved neste lignende krise vil kunne håndtere situasjonen bedre.

HR Norge: Tap av omdømme ved kriserIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...