torsdag 18. september 2014

Positiv psykologi - et ledelsesverktøy

Positiv psykologi er en nyere retning innenfor psykologien som fokuserer på menneskelige styrker, positive følelser, mental sunnhet og optimal funksjonsevne. Her er det mennesker på sitt beste, fulle av energi, livsglede og evne til å mestre utfordrende situasjoner som erinteressante. Kunnskap om dette fagområdet gir viktige verktøy i ledelse og selvledelse.
Positiv psykologi er et forholdsvis nytt fagfelt som på 90-tallet ble grunnlagt av den amerikanske psykologen Martin Seligman. Seligman som på dette tidspunktet president i den amerikanske psykologiforeningen, begynte å stille spørsmål ved hvorfor psykologer kun var problemfokusert og forsket på det som kan gå galt. Seligman argumentert for at det var vel så viktig å forske på hva det er som gjør at ting går bra.
Denne forskningen har blant annet vist at mennesker som tenker positivt og har en mening med det de gjør både er mer kreative og lever lenger enn andre. Den har også resultert i en del verktøy som ledere kan bruke for å oppnå bedre resultater.

Hvordan kjøre endringsprosesser som frigjørere positiv og kreativ energi?
For de fleste ledere handler ledelse om hvordan en kan gjøre sine medarbeidere gode. Gode medarbeidere bidrar til at bedriften når sine mål. På samme tid vet de fleste ledere at endringsprosesser kan være vanskelige å kjøre og de fleste mennesker har en vegring mot endring. Det kjente er trygt, mens det nye vet en ikke hvordan vil bli og det kan oppleves utrygt. Ved å tre endringsprosesser ovenfra og ned, vil en garantert oppleve motstand og endringsvegring.

Magma: Positivt lederskap

Positive endringsprosesser som skaper positivitet, engasjement, nytenkning og energi er ikke vanskelig, og kan løses ved hjelp av tre trinn:
 1. Kjør en prosess hvor personalet selv bidrar med å identifisere hva de og bedriften er gode på. Ha fokus på alle de elementene som fungerer. Forskning har vist at et systematisk fokus på det som er bra i seg selv løfter prestasjoner opp på et høyere nivå.
 2. Personalet går så selv gjennom hvert enkelt identifisert element og stiller spørsmål rundt hvordan det ser ut når det er enda bedre. Hvordan ser disse elementene ut når de er på sitt mest optimale? Hvordan fungerer ting og hvordan samhandler vi da?
 3. Det siste steget handler om hva bedriften må gjøre for å oppnå den optimale situasjonen. Er det elementer som kan forbedres eller fjernes? I denne delen av prosessen kan f.eks. Lean være en lur metode å benytte.
Teknisk ukeblad: Post-it-lapper ga hus med null feil.


Som leder er det viktig at du i denne prosessen viser at du har tillitt til at de ansatte selv er i stand til å finne den beste løsningen for å oppnå ønskede målsetninger. Leders innstilling i forhold til de ansattes evne til å levere har en senere positiv effekt på engasjement og endringsvilje. Dette er fordi det er de ansatte selv som "eier" forbedringstiltakene.

Lederne.dk: Sådan skaber du bedre resultater med Positiv Psykologi


Du fortjener ikke høre til et bedre lag enn du er med på å skape selv 
~Marit Breivik

Denne tre-trinns-metoden kan du også benytte i forhold til selvledelse eller ditt privatliv. Ved å fokusere på det som er bra og forbedring av det, vil du frigjøre energi, kreativitet og frigi endringskraft. Då får den berømmelige snøballen til å rulle og fler og fler positive elementer samles og vokser.


Å lede handler om å å lete etter den beste veien.


Les mer om emnet (addlinks):
Dette er lean - Løsninger på effektiviseringsparadokset, Niklas Modig; Pär Åhlstr¨øm; Helen Bågerryd: Bestselgeren skrevet av Niklas Modig har revolusjonert oppfatningen av lean blant sjefer og ansatte!
Lean er verdens mest utbredte ledelsesfilosofi og benyttes i alle bransjer. Men konseptet er ikke definert og blir derfor i mange sammenhenger misforstått. Hva er egentlig lean?
Denne boken har det blitt solgt over 37 000 eksemplarer av i Sverige i løpet av kun ett år! Gjennom et klart og kortfattet språk og inngående eksempler gir Dette er lean gir leseren en bedre forståelse av de grunnleggende prinsippene ved lean

Lean Business: forretningsplanlegging - trinn for trinn, Abelsen Erlend Bang; Alskog, Gunnar; Dahle, Yngve; Frønsdal, Pål; Solberg, Erik:
Dette er boken for deg som starter virksomhet og trenger en forretningsplan på plass. Boken er din hjelper for å få på plass en forretningsplan som fungerer godt og er realistisk. Boken beskriver hvordan en god forretningsplan skal lages. Deretter hjelper den leseren å følge planen samt å revidere forretningsplanen når det er nødvendig. Forfatterne viser hvordan hele organisasjonen i fellesskap kan samarbeid om å lage og følge opp en enkel og god forretningsplan gjennom 10 enkle steg. Boken henvender seg til alle som i en eller annen forstand driver forretningsutvikling, enten det er i en gründerbedrift eller i en etablert bedrift.

Positivt lederskap: jakten på de positive kreftene, Johannessen, Jon-Arild; Olsen, Bjørn: Boken gir en innføring i positivt lederskap. Med basis i moderne ledelsesteori, positiv psykologi og systemtenkning viser boken hvordan ledelse av moderne organisasjoner kan møte kravene om stadig sterkere individualisering, om raske tilbakemeldinger og forventninger om økt kreativitet og innovasjon i privat og offentlig sektor. Målgruppen er ledere i privat og offentlig sektor. Boken gir også studenter på bachelor- og masternivå innsikt i moderne krav til ledelse. Har litteraturliste og register.

Organisasjoner som begeistrer: appreciative inquiry, Hauger, Bjørn; Højland, Thomas Gedde; Kongsbak, Henrik:
Hvordan leder man utviklingsarbeid som får bedrifter og virksomheter som allerede er gode til å bli fremragende? Boken gir en grundig innføring i metoden Appreciative Inquiry (AI). Målet med Appreciative Inquiry er å oppdage organisasjonens største muligheter og få realisert disse mulighetene. I boken presenteres den nyeste forskningen innenfor positiv psykologi, beskriver fasene og stegene i en AI-ledet prosess, hvordan man snur defensiv tenkning til offensiv tenkning, hvordan man går fram for å forske på beste praksis og legge til rette for innovasjon. 

Lean: ledelse for lærende organisasjoner, Wig, Bjarne Berg:
Lean er ganske enkle prinsipper og metoder. Denne boka og tilhørende digitale ressurser er designet for gjennombrudd for Lean på vår måte: Målet er et vendepunkt der det å arbeide med kontinuerlig forbedring og læring på arbeidsplassen blir vanlig, og der alle ledere og medarbeidere i kommuner og bedrifter er aktive i forbedrings- og fornyingsarbeid. Det dreier seg om å gå fra arbeid som effektiv utførelse til å se på arbeid som en læreprosess.
Del I forklarer hvordan vi utvikler en strategi for gjennombrudd. Målet med denne delen er at ledere og tillitsvalgte skal forstå hva som kreves av dem, og hvordan de kan utvikle en god plan. Del I danner forutsetning for del II.
Del II tar for seg de konkrete metodene og verktøyene for innføring og utvikling av Lean i en kommunal eller privat virksomhet. Del II danner forutsetningene for del III.
Del III er ny i denne utgaven og tar for seg utvikling av ekte lærende organisasjoner. Her forklares hva en ekte lærende organisasjon er, og metoder og verktøy for kontinuerlig forbedring og fornying blir presentert. Denne delen handler om læringsledelse og bruk av veiledning, coaching og problemløsningsdialog. Del III peker framover mot det som blir værende etter at begrepet Lean går over i historien.

Flow i hverdagen: navigasjon mellom stress, kaos og kjedsomhet, Hanssen, Nina; Ørsted Andersen, Frans: Hva vil det si å være i flow, og hvordan kan vi finne vår flowsone? Med utgangpunkt i Mihaly Csikszentmihalyis flowteori gir forfatterne en innføring i flow og forklarer hvordan vi kan bruke flow som et bevisst redskap for å navigere bedre i en stresset hverdag. Flow er en retning innenfor positiv psykologi som tar utgangspunkt i det som gjør at vi fungerer godt og kan utvikle vårt potensial. Forfatterne av denne boken har intervjuet fotballtrener Nils Arne Eggen, forfatter Hans Olav Lahlum og multikunstner Pia Myrvold om hvordan de bruker flow bevisst i hverdagen. Boken inneholder også intervjuer med Mihaly Csikszentmihalyi, Antonella Delle Fave og Martin Seligman om deres flowforskning.

2 kommentarer:

 1. Digger å finne en av mine bøker her:-) takk

  SvarSlett
 2. Thanks for this. I really like what you've posted here and wish you the best of luck with this blog and thanks for sharing.

  Positiv Psykologi

  SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...